Đặt phòng

Phòng trống
Loại phòng Giá phòng Số phòng Giá

PHÒNG SUPERIOR DOUBLE/ TWIN

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Liên hệ để biết giá
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

PHÒNG DELUXE DOUBLE

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Liên hệ để biết giá
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

PHÒNG DELUXE DOUBLE/ TWIN

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Liên hệ để biết giá
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

VILLA MỘT PHÒNG NGỦ

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Liên hệ để biết giá
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

PHÒNG SUITES GIA ĐÌNH

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Liên hệ để biết giá
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

PHÒNG SUITE THANH TÂM

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Liên hệ để biết giá
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại
Giá này đã bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ
Tổng giá: Liên hệ để biết giá