Sự kiện

Sau thời gian sửa chữa nâng cấp, ngày 18/5, Văn phòng Thành ủy Huế, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thanh Tâm tổ chức khai ...